Izjava o zasebnosti TC MOTO SHOP d.o.o.

Splošno

Podjetje TC MOTO SHOP d.o.o. (podjetje in upravljavec) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Podjetje bo osebne podatke uporabilo izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.


Hramba podatkov

Podjetje hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Podjetje hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podjetje obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Podjetje lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah podjetja tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov podjetja, ki so kvalitetnejše zagotavljanje storitev in oglaševanje.

Podjetje hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi.

Podatke, ki jih posredujete podjetju TC MOTO SHOP d.o.o. na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.


Vaše pravice

Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

  • pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
  • pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
  • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon;
  • pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
  • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno.
  • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba ali zakon

 

Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri podjetju TC MOTO SHOP d.o.o. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Podjetje mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora podjetje obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev upravljavca odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.


Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Piškotki

Kaj so piškotki

Piškotki so datoteke, ki jih spletna mesta ustvarijo med obiskom. V njih so shranjene nastavitve za spletno mesto, podatki o profilu in drugi podatki. Obstajata dve vrsti piškotkov: Piškotki domene so nastavljeni z domeno spletnega mesta v naslovni vrstici. Piškotki drugih mest so iz drugih virov domene, ki imajo na strani vdelane različne elemente, na primer oglase ali slike.

Obvezni piškotki

Nujno potrebni piškotki: Ti piškotki so ključnega pomena, saj omogočajo premikanje po spletni strani in uporabo funkcij spletne strani ali za nudenje storitev, ki ste jih zahtevali. Npr., da se shranijo izdelki, ki ste jih dodali v spletno košarico. Za uporabo teh piškotkov ne potrebujemo vašega dovoljenja.

SEZNAM PIŠKOTKOV IN VELJAVNOST:

form_key: A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery (CSRF). Veljavnost: seja.
mage-cache-sessid: The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage. When the cookie is removed by the backend application, the Admin cleans up local storage, and sets the cookie value to true. Expiration: session.
mage-cache-storage: Local storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions. Expiration: session. Expiration: 1 day.
mage-cache-storage-section-invalidation: Forces local storage of specific content sections that should be invalidated.  Expiration: 1 day.
mage-messages: Tracks error messages and other notifications that are shown to the user, such as the cookie consent message, and various error messages. The message is deleted from the cookie after it is shown to the shopper. Expiration: 1 year.
mage-translation-file-version: Tracks the version of translations in local storage. Used when Translation Strategy is configured as Dictionary (Translation on Storefront side). Expiration: 1 day.
mage-translation-storage: Stores translated content when requested by the shopper. Used when Translation Strategy is configured as “Dictionary (Translation on Storefront side)”. Expiration: 1 day.
plg_system_eprivacy: Zapomni si stanje strinjanja s piškotki. Veljavnost: 3 months.
private_content_version: Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server. Expiration: 1 day.
product_data_storage: Stores configuration for product data related to Recently Viewed / Compared Products.
recently_compared_product: Stores product IDs of recently compared products. Expiration: 1 day.
recently_compared_product_previous: Stores product IDs of previously compared products for easy navigation. Expiration: 1 day.
recently_viewed_product: Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation. Expiration: 1 day.
recently_viewed_product_previous: Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation. Expiration: 1 day.
section_data_ids: Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions such as display wish list, checkout information, etc. Expiration: session.
store: Tracks the specific store view / locale selected by the shopper. Expiration: 1 year.
X-Magento-Vary: Configuration setting that improves performance when using Varnish static content caching. Expiration: 1 day.

Analitični piškotki

Piškotke se uporablja za različne namene. S pomočjo piškotkov je interakcija med uporabnikom in spletnim mestom hitrejša in enostavnejša. Obstajajo tudi piškotki, ki nimajo direktnega vpliva na uporabnika (npr. spremljanje statistike strani – Google Analytics).

SEZNAM PIŠKOTKOV IN VELJAVNOST:

_ga: merjenje obiskanosti s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 2 leti.

_gat: piškotek ne hrani uporabniških podatkov, uporablja se za omejevanje pogostosti zadetkov pri merjenju obiskanosti strani s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 10 minut.

_gid: naključno ustvarjeno unikatno število se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 24 ur.

Socialna omrežja

Facebook vtičnik; za povečanje sodelovanja naših uporabnikov preko družbenih omrežij, analizo prodaje, segmentacijo uporabnikov in ponovno targetiranje uporabnikov.

SEZNAM PIŠKOTKOV IN VELJAVNOST:

datr: delovanje facebook vtičnika. Veljavnost: 3 mesece.

locale: delovanje facebook vtičnika. Veljavnost 7 dni.

fr: delovanje facebook vtičnika. Veljavnost 3 mesece.

sb: delovanje facebook vtičnika. Veljavnost 2 leti.

wd: delovanje facebook vtičnika. Veljavnost 7 dni.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Vsak uporabnik spletnih brskalnikov ima pravico in možnost samostojno izbrisati vse piškotke iz naprave. Specifična navodila in korake lahko najdete pri razvijalcu brskalnika, ki ga uporabljate. Za lažjo orientacijo vam prilagamo povezave do določenih popularnih spletnih brskalnikov.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sl/kb/izbrisite-piskotke-podatke-strani

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sl-si/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Informacije EU direktive

Pregled dokumentacije e-Privacy direktive: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32002L0058

Pregled dokumentacije GDPR direktive: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679


Kontaktni podatki podjetja

TC MOTO SHOP d.o.o.
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Slovenija
E: [email protected]